Nyheder

Her kan du finde alle nyheder udgivet i forbindelse med undersøgelsen.

Lars B. Sørensen, Hans Marner Samsonsen og Brian Poulsen Jensen

DEF: "Vi fortsætter kampen mod el-ulykker på mange fronter"

04/09 - 2023
Siden stiftelsen af Dansk El-Forbund i 1904 har forbundet kæmpet for at forebygge el-ulykker og hjælpe kolleger, der har været udsat for dem. For nylig fik en forbundssekretær, en afdelingsformand og et DEF-medlem foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ...
hammer

Elektriker får stor erstatning for elulykke

27/01 - 2023
I efteråret faldt der endelig dom i en sag om en elulykke. En vigtig dom, der kommer til at få stor betydning for elektrikere fremover. Dansk El-Forbund har fulgt sagen hele vejen
elektrisk gnist omkring hånd

Strømstød kan give alvorlige og langvarige følger

06/06 - 2022
Undersøgelse: Alvorlige strømstød er heldigvis sjældne, men kan give alvorlige fysiske og psykiske mén, viser den samlede konklusion fra det store forskningsprojekt
Lars B. Sørensen

Overraskende mange stød

06/06 - 2022
Husk nu altid at slukke for strømmen under arbejdet, lyder opfordringen fra Dansk El-Forbund 
hånd elektricitet

Mange får stød, men længerevarende skader er sjældne

03/05 - 2022
Undersøgelse: Anbefalinger skal fremover nuanceres mere, konstaterer forbundssekretærer i DEF
illustration gnist

Elulykker kan medføre uspecifikke smerter

08/03 - 2022
’”Praktiserende læger og speciallæger i arbejdsmedicin møder jævnligt smertepatienter, der tidligere har været ude for en elulykke. Nu bekræfter forskning det kliniske symptombillede.”
Forbundssekretær Lene Christiansen

Næsten hver fjerde elektriker fik stød

28/09 - 2021
De fleste slipper heldigvis fra stød uden skader. Mere viden om senfølgerne offentliggøres senere.
Billede viser mand med psykiske problemer

Risiko for psykiske lidelser efter elulykker

20/04 - 2021
Angst, depressioner og PTSD kan være følgen af at få strøm gennem kroppen, viser nye resultater fra dansk forskningsprojekt
Billeder viser et væltet glas piller

Ofrene for elulykker har øget sygefravær

10/11 - 2020
Elulykker kan få mærkbare og langvarige konsekvenser, viser delresultat fra den store undersøgelse
Billede af projektleder fra Dansk El-Forbund, Lene Christiansen

Nu skal vi være lidt tålmodige

29/07 - 2020
Arbejdet med at bruge resultaterne fra den store undersøgelse af følger efter elulykker vil snart blive sat i gang
Billedet viser en mobil med lyn i.

Hver femte deltager fik elektrisk stød

02/06 - 2020

Nu skal indsamlingen af data fra den store undersøgelse bearbejdes

Billede af elektriker Rasmus Haurballe Alkærsig, som artiklen omhandler

Det var jo ikke mit første stød

03/03 - 2020

Fynsk elektriker er en af de deltagere i den store forløbsundersøgelse, der har rapporteret om stød

Screenshot af det interaktive landkort på forsiden af elulykker.dk, der viser den geografiske fordeling af antallet af besvarelser

Mange elektrikere rapporterer stød

03/03 - 2020

En status i den store forløbsundersøgelse bekræfter udbredte problemer med elulykker. Unge rammes to-­tre gange så hyppigt som ældre

Forbundssekretær i Dansk El-Forbund, Lene Christiansen, takker for indsatsen i undersøgelsen af følger efter elulykker

Pæn deltagelse i undersøgelse

19/12 - 2019

Næsten hver tredje tog mod invitationen til at deltage i undersøgelsen om elulykker

Gruppe af elektrikere i t-shirts fra kampagnen Følger efter elulykker

Status på undersøgelse: Mange svar, men...

20/11 - 2019

En foreløbig opgørelse viser, at undersøgelsen har fået en pæn svarprocent, som dog helst skal ende noget højere

Gruppe af elektrikere i t-shirts fra kampagnen Følger efter elulykker

Synlighed i hele landet

19/11 - 2019

De færreste elektrikere har kunnet undgå at lægge mærke til undersøgelsen ’Følger efter elulykker’

Undervisningen afbrydes af oplæg om følger efter elulykker

Elulykker stoppede undervisningen

15/11 - 2019

Gennem dialog og samarbejde med erhvervsskoler og undervisere har Dansk El-Forbund på flere skoler fået ’Følger efter elulykker’ integreret i undervisningen af kommende elektrikersvende. 

Dansk El-Forbund opfordrer alle inviterede medlemmer til at være med til at skrive historie

Elektrikere vil skrive historie

25/09 - 2019

Om få dage starter enestående undersøgelse om elulykker, og Dansk El-Forbund håber på massiv opbakning fra medlemmerne

Projektets forskere i samtale

Vi ved kun lidt om følgerne af stød

31/07 - 2019

Projektet om følger efter elulykker er på flere måder banebrydende forskning. Nu skal elektrikerne snart inddrages. Og de kan være med til at skrive et stykke forskningshistorie.

Elulykker hjemmeside

Ny hjemmeside skal formidle unikt forskningsprojekt

22/07 - 2019

Følg løbende med her på elulykker.dk og få overblik over undersøgelsen af følger efter elulykker samt de vigtige resultater.

Forskningsprojekt tager form

Forskningsprojekt tager form

22/02 - 2018

1. marts 2018 er den officielle startdato for et nyt, stort forskningsprojekt om følger efter elulykker. Dansk El-Forbund kunne i januar 2018 fortælle, at beskæftigelsesministeren havde bevilget cirka tre mio. kroner til det treårige projekt.

Følgerne af stød skal kortlægges med stort forskningsprojekt

Stort projekt om elulykker får 3 millioner kroner

22/02 - 2018

Arbejdsmedicin i Herning og Dansk El-Forbund søsætter i fællesskab nyt forskningsprojekt. Formålet er at undersøge de konsekvenser, elulykker har for de tilskadekomnes helbred og arbejdsliv.

Forskningsprojekt elulykker

Tre millioner til forskning i senfølger efter el-ulykker

18/01 - 2018

Dansk El-Forbund har gennem en årrække været aktiv for at få iværksat mere forskning inden for følger efter elulykker. Nu belønnes bestræbelserne med tre millioner kroner til et forskningsprojekt.

Development: HJEMMESIDER.DK