FAQ

Jeg undrer mig…

Hvornår får jeg resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen?

Følg med her på elulykker.dk, på Dansk El-Forbunds Facebook-side og i fagbladet Elektrikeren. Her fortæller vi løbende om, hvordan undersøgelsen skrider frem i løbet af 2019 og 2020.

De endelige resultater offentliggøres, når projektets videnskabelige artikler er udgivet.

Hvor mange er med i undersøgelsen?

Vi inviterer alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund, dvs. ca. 25.000 personer. Det gør det til verdens største undersøgelse inden for følger af elulykker.

Hvad handler spørgeskemaundersøgelsen om?

Vi skal finde ud af, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer: Hvilke symptomer får man? Hvorfor får nogle langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri?

Derfor inviterer vi til verdens største forløbsundersøgelse af følger efter elulykker. Alle Dansk El-Forbunds beskæftigede medlemmer får invitationen på e-mail 1. oktober 2019.

Hvad får jeg ud af at være med?

Du er med til at skaffe vigtig viden om følger efter elulykker, der fremover kan komme dig og dine kolleger til gode.

Du er også med i lodtrækningen om mere end 900 biografbilletter.

Blandt de første 1000 deltagere i undersøgelsen trækker vi lod om 100x2 biografbilletter. Når vi lukker for optag af deltagere, trækker vi igen lod om 100x2 biografbilletter.

Og HVER UGE i løbet af undersøgelsens 26 uger trækker vi lod om 10x2 biografbilletter blandt dem, som besvarer spørgsmålene i ugens sms.

Vinderne får direkte besked.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du deltager, så skriv til seniorforsker Kent J. Nielsen på e-mail elulykker@rm.dk.

Hvorfor spørger I til mit helbred hver eneste uge?

Det gør vi, fordi smerter og symptomer hurtigt kan ændre sig. Hvis du er så uheldig at komme ud for en elulykke, er det vigtigt at vide, hvordan du havde det før ulykken. På den måde kan vi se, hvilke helbredsproblemer der skyldes elulykken, og hvad du bøvlede med i forvejen.

Hvem ser mine oplysninger – og hvad gør I med dem?

Dine spørgeskemasvar havner på en sikker server på Aarhus Universitet. To forskere har adgang til oplysningerne. Når vi analyserer dine svar, kan vi ikke se hvem du er, fordi vi erstatter dine personoplysninger med et løbenummer. Du kan altså ikke genkendes, når vi offentliggør resultaterne.

Vi gemmer dine svar og personoplysninger sikkert på serveren efter undersøgelsen er afsluttet. Både fordi det er et lovkrav, men også fordi vi måske vil følge op ved at kontakte dig igen senere. Du kan altid få dine oplysninger slettet, hvis du ønsker det.

Vi opbevarer og behandler dine data efter Datatilsynets krav og reglerne i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hvorfor er det kun medlemmer af DEF, der er med i undersøgelsen?

Vi ved godt, at mange ikke-medlemmer kunne være relevante for undersøgelsen, men videnskabelige og praktiske hensyn gør, at det ville være stort set umuligt at gennemføre undersøgelsen, hvis ikke vi afgrænsede os.

Dansk El-Forbunds ca. 25.000 beskæftigede medlemmer har høj risiko for elulykker og er mulige for os at få kontaktoplysninger på. Samtidig har vi Dansk El-Forbund i ryggen ift. at rekruttere og fastholde deltagerne i undersøgelsen, der strækker sig over et halvt år.

Når vi skal tolke resultaterne af undersøgelsen, er det samtidig en fordel med en klart afgrænset gruppe.

Hvorfor er det første spørgeskema så langt?

Fordi vi er nødt til at tage højde for en masse forskellige faktorer for at kunne beskrive de følger, en elulykke kan få. Det første spørgeskema (der kun skal besvares 1 gang) indeholder blandt andet mange spørgsmål om dit fysiske og psykiske helbred.

De praktiske ting

Hvordan melder jeg mig ud af spørgeskemaundersøgelsen?

Kontakt seniorforsker Kent J. Nielsen på e-mail elulykker@rm.dk, hvis du ikke ønsker at være med længere.

Hvorfor har jeg ikke fået nogen e-mail?

Det kan der være flere grunde til.

E-mailen er sendt til den e-mailadresse, som Dansk El-Forbund har registreret. Hvis den er forkert, eller DEF slet ikke har din e-mailadresse, er e-mailen ikke kommet frem.

Eller e-mailen er landet i dit spamfilter. Prøv at tjekke det. Afsenderen er redcap@clin.au.dk.

Hvis du ikke har fået en e-mail senest d. 2.10.2019 og gerne vil være med, så skriv til seniorforsker Kent J. Nielsen på elulykker@rm.dk. Husk at oplyse dit medlemsnummer.

Hvor lang tid tager det at være med?

Det første spørgeskema tager 10-15 minutter at besvare. Det skal kun udfyldes 1 gang. Derefter sender vi dig hver uge i et halvt år en sms med nogle få spørgsmål. Det tager 2-3 minutter at besvare.

Kan jeg fortryde, hvis jeg først har sagt ja til at være med?

Ja. Du kan på ethvert tidspunkt afbryde din deltagelse. Kontakt seniorforsker Kent J. Nielsen på elulykker@rm.dk, hvis du ikke længere ønsker at være med.

Kan jeg få linket til spørgeskemaet tilsendt på e-mail i stedet for sms?

Ja, det kan du godt. Kontakt seniorforsker Kent J. Nielsen på e-mail elulykker@rm.dk.

Jeg vil gerne deltage. Hvordan gør jeg?

Hvis du er medlem af Dansk El-Forbund og i beskæftigelse, modtager du en invitation til undersøgelsen via e-mail 1. oktober 2019. Hvis du ikke har fået invitationen, så kontakt seniorforsker Kent J. Nielsen på e-mail elulykker@rm.dk.

Hvad, hvis jeg misser en af besvarelserne?

Det er ok. Hvis du ikke får svaret på spørgeskemaet en uge, er du stadig med. Du får tilsendt et nyt spørgeskema pr. sms ugen efter, som du besvarer, som du plejer.

Sådan foregår undersøgelsen

Tirsdag den 1. oktober ca. kl. 14 får alle medlemmer af Dansk El-Forbund en e-mail med invitation til at deltage i undersøgelsen.

Tjek dit spamfilter, hvis den ikke er dukket op. Afsender er redcap@clin.au.dk. Er den heller ikke dér, så skriv til seniorforsker Kent J. Nielsen (husk at oplyse dit medlemsnr.) på elulykker@rm.dk.

I invitationen er der et link – klik på det og giv dit samtykke på den side, der kommer op. Oplys også det mobilnummer, vi kan sende sms'er til. Når du har klikket på "Indsend", begynder undersøgelsen. Først skal du svare på en række spørgsmål om dig og dit helbred, samt om du har været udsat for strømstød den sidste uge. Det tager ca. et kvarter.

Ugen efter du har besvaret det første spørgeskema, får du om onsdagen kl. 11 en sms.

Afsenderen er 'Elulykker'.

I sms'en er der et link til nogle korte spørgsmål om dit helbred og om, hvorvidt du har været ude for en elulykke. Denne sms med korte link til et kort spørgeskema vil vi gerne sende dig i 26 uger. Skulle du misse en enkelt uge, så gør det ikke så meget. Bare svar igen ugen efter.

Se også video, hvor seniorforsker Kent J. Nielsen forklarer proceduren.

Kan jeg være med, hvis…

Kan jeg være med, hvis jeg ikke er elektriker eller ikke arbejder med strøm?

Ja. Alle medlemmer af Dansk El-Forbund kan være med i undersøgelsen.

Kan jeg være med i undersøgelsen, hvis jeg er sygemeldt eller på barsel?

Måske. For at være med skal du svare på det første spørgeskema senest d. 6. november 2019. Så hvis du raskmeldes eller vender tilbage fra barsel inden da, kan du være med.

Kan jeg være med i undersøgelsen, hvis jeg holder ferie?

Ja. 

For at være med skal du bare besvare det første spørgeskema senest d. 6. november 2019.

Det gør ikke noget, hvis du misser en uge, svar bare på det næste spørgeskema, som kommer på sms ugen efter.

Hvad gør jeg, hvis…

Hvad gør jeg, hvis jeg skifter arbejde?

Du behøver kun gøre noget, hvis du samtidig skifter telefonnummer og mail. Så skal du kontakte seniorforsker Kent J. Nielsen på e-mail elulykker@rm.dk.

Husk også at give Dansk El-Forbund besked, hvis du har fået nyt arbejde.

Hvad gør jeg, hvis jeg går på pension?

Kontakt seniorforsker Kent J. Nielsen på e-mail elulykker@rm.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg får nyt telefonnummer?

Det er vigtigt, at vi altid har dit rigtige telefonnummer, så vi kan sende dig spørgeskemaet på sms. Kontakt derfor straks Kent J. Nielsen: elulykker@rm.dk, hvis du får nyt telefonnummer.

Development: HJEMMESIDER.DK