FAQ

Jeg undrer mig…

Hvor mange er med i spørgeskemaundersøgelsen?

Alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund blev inviteret, dvs. 22.284 personer. 6.960 deltog svarende til 31 procent. Det gør det til verdens største undersøgelse inden for følger af elulykker.

Hvorfor spurgte forskerne til deltagernes helbred hver eneste uge?

Det gjorde de, fordi smerter og symptomer hurtigt kan ændre sig. Hvis du var så uheldig at komme ud for en elulykke, er det vigtigt at vide, hvordan du havde det før ulykken. På den måde kan forskerne se, hvilke helbredsproblemer der skyldes elulykken, og hvad du bøvlede med i forvejen.

Hvem ser de indsendte oplysninger – og hvad sker der med dem?

Alle spørgeskemasvar er lagret på en sikker server på Aarhus Universitet. To forskere fra Arbejdsmedicin har adgang til oplysningerne. Når de mange svar analyseres, kan forskerne ikke se, hvem den enkelte deltager er, fordi personoplysningerne er erstattet med et løbenummer. Den enkelte deltager kan altså ikke genkendes, når resultaterne offentliggøres.

Arbejdsmedicin gemmer indsendte svar og personoplysninger sikkert på serveren, efter undersøgelsen er afsluttet. Både fordi det er et lovkrav, men også fordi forskerne måske vil følge op ved at kontakte deltagere igen senere. Som deltager kan du altid få dine oplysninger slettet, hvis du ønsker det.

Arbejdsmedicin opbevarer og behandler alle data efter Datatilsynets krav og reglerne i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hvorfor er det kun medlemmer af DEF, der er med i undersøgelsen?

Der er ingen tvivl om, at mange ikke-medlemmer kunne være relevante for spørgeskemaundersøgelsen, men videnskabelige og praktiske hensyn har gjort det nødvendigt at afgrænse undersøgelsen.

Dansk El-Forbunds ca. 22.500 beskæftigede medlemmer har høj risiko for elulykker og var mulige for forskerne fra Arbejdsmedicin at få kontaktoplysninger på. Samtidig havde Arbejdsmedicin Dansk El-Forbund i ryggen ift. at rekruttere og fastholde deltagerne i sms-undersøgelsen, der strakte sig over et halvt år.

Når Arbejdsmedicin skal tolke resultaterne af undersøgelsen, er det samtidig en fordel med en klart afgrænset gruppe.

Hvorfor var det første spørgeskema så langt?

Det første spørgeskema indeholdt blandt andet mange spørgsmål om deltagerens fysiske og psykiske helbred. Det er nødvendigt, for at forskerne kan tage højde for en masse forskellige faktorer, så de kan beskrive de faktiske følger, som en elulykke kan få.

Hvad handler forskningsprojektet om?

Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, skal finde ud af, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer: Hvilke symptomer får man? Hvorfor får nogle langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri?

Undersøgelsen er todelt. I en matchet registerundersøgelse identificeredes tilskadekomne fra 1995-2012 via registre fra Arbejdstilsynet og Landspatientregisteret, og i en spørgeskemaundersøgelse modtog alle Dansk El-Forbunds erhvervsaktive medlemmer (22.284) et spørgeskema med spørgsmål om elulykker.

Hvornår kan man læse resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen?

Følg med her på elulykker.dk, på Arbejdsmedicins hjemmeside, på Dansk El-Forbunds Facebook-side og i fagbladet Elektrikeren for information om, hvordan undersøgelsen skrider frem.

De endelige resultater offentliggøres, når projektets videnskabelige artikler er udgivet.

De praktiske ting

Kan jeg som deltager fortryde, hvis jeg først har sagt ja til at være med?

Ja. Du kan på ethvert tidspunkt afbryde din deltagelse. Kontakt seniorforsker Kent J. Nielsen på elulykker@rm.dk, hvis du ikke længere ønsker at være med.

Sådan foregik spørgeskemaundersøgelsen

Tirsdag den 1. oktober ca. kl. 14 modtog alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund en e-mail med invitation til at deltage i undersøgelsen.

Først skulle deltagerne svare på en række spørgsmål om sig selv og deres helbred, samt om de havde været udsat for strømstød den sidste uge.

Ugen efter besvarelsen modtog deltagerne en sms med link til nogle korte spørgsmål om helbredet og om, hvorvidt man havde været ude for en elulykke. Deltagerne modtog sms’en hver uge i 26 uger.

Se også video, hvor seniorforsker Kent J. Nielsen fra Arbejdsmedicin forklarer proceduren.

Development: HJEMMESIDER.DK