Rapporter og artikler

Her kan du finde alle rapporter og videnskabelige artikler udgivet i forbindelse med projektets kortlægning af følgerne efter en elulykke.

Billede viser første del af den videnskabelige artikel

Contacts with general practitioner, sick leave and work participation after electrical injuries

Exposure to electrical current may cause injury with both mental and physiological consequences. This may lead to increased contacts with general practitioners (GP) and the injured person may develop reduced ability to work. We aimed to examine these outcomes in terms of work-participation, long-term sick leave and contacts with GPs.
Senfølger efter elulykker rapport

Senfølger efter el-ulykker

Rapportens formål er at bidrage til øget viden om el-ulykker og helbredsmæssige senfølger efter el-ulykker. Den er udarbejdet i forlængelse af Dansk El-forbunds kampagne ”Nul spænding” i 2005.

Development: HJEMMESIDER.DK