Rapporter og videnskabelige artikler

Her kan du finde alle rapporter og videnskabelige artikler udgivet i forbindelse med projektets kortlægning af følgerne efter en elulykke.

billede af den videnskabelige artikel

Mental disorders following electrical injuries

Electrical injuries happen every day in homes and workplaces. Not only may these injuries cause physical damage and disability, they may also cause mental disorders. The aim of this study was to investigate if persons with an electrical injury suffer from mental disorders in the following years.
Billede viser første del af den videnskabelige artikel

Contacts with general practitioner, sick leave and work participation after electrical injuries

Exposure to electrical current may cause injury with both mental and physiological consequences. This may lead to increased contacts with general practitioners (GP) and the injured person may develop reduced ability to work.
Senfølger efter elulykker rapport

Senfølger efter el-ulykker

Rapportens formål er at bidrage til øget viden om el-ulykker og helbredsmæssige senfølger efter el-ulykker. Den er udarbejdet i forlængelse af Dansk El-forbunds kampagne ”Nul spænding” i 2005.

Development: HJEMMESIDER.DK