Nyheder

hånd elektricitet

Mange får stød, men længerevarende skader er sjældne

03/05 - 2022
Undersøgelse: Anbefalinger skal fremover nuanceres mere, konstaterer forbundssekretærer i DEF
illustration gnist

Elulykker kan medføre uspecifikke smerter

08/03 - 2022
’”Praktiserende læger og speciallæger i arbejdsmedicin møder jævnligt smertepatienter, der tidligere har været ude for en elulykke. Nu bekræfter forskning det kliniske symptombillede.”
Forbundssekretær Lene Christiansen

Næsten hver fjerde elektriker fik stød

28/09 - 2021
De fleste slipper heldigvis fra stød uden skader. Mere viden om senfølgerne offentliggøres senere.

Resultater fra undersøgelsen 

Over 90 procent af alle ‘hverdagsstød‘ har sandsynligvis ingen helbredsmæssige konsekvenser. Det konkluderer forskerne efter en undersøgelse blandt knap 7.000 medlemmer af Dansk El-Forbund.
"Følger efter elulykker" er verdens første forløbsundersøgelse blandt elektrikere.
Læs mere om resultaterne her:

Mange får stød, men længerevarende skader er sjældne

FAQ

Hvad handler forskningsprojektet om?

Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, skal finde ud af, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer: Hvilke symptomer får man? Hvorfor får nogle langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri?

Undersøgelsen er todelt. I en matchet registerundersøgelse identificeredes tilskadekomne fra 1995-2012 via registre fra Arbejdstilsynet og Landspatientregisteret, og i en spørgeskemaundersøgelse modtog alle Dansk El-Forbunds erhvervsaktive medlemmer (22.284) et spørgeskema med spørgsmål om elulykker.

Hvor mange var med i spørgeskemaundersøgelsen?

Alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund blev inviteret, dvs. 22.284 personer. 6.960 deltog svarende til 31 procent. Det gør det til verdens største undersøgelse inden for følger af elulykker.

Hvordan foregik spørgeskemaundersøgelsen?

I starten af oktober 2019 modtog alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund en e-mail med invitation til at deltage i undersøgelsen.

Først skulle deltagerne svare på en række spørgsmål om sig selv og deres helbred, samt om de havde været udsat for strømstød den sidste uge.

Ugen efter besvarelsen modtog deltagerne en sms med link til nogle korte spørgsmål om helbredet og om, hvorvidt man havde været ude for en elulykke. Deltagerne modtog denne sms hver uge i 26 uger.

Rapporter / Videnskabelige artikler

billede af den videnskabelige artikel

Mental disorders following electrical injuries

Electrical injuries happen every day in homes and workplaces. Not only may these injuries cause physical damage and disability, they may also cause mental disorders. The aim of this study was to investigate if persons with an electrical injury suffer from mental disorders in the following years.
Billede viser første del af den videnskabelige artikel

Contacts with general practitioner, sick leave and work participation after electrical injuries

Exposure to electrical current may cause injury with both mental and physiological consequences. This may lead to increased contacts with general practitioners (GP) and the injured person may develop reduced ability to work.
Senfølger efter elulykker rapport

Senfølger efter el-ulykker

Rapportens formål er at bidrage til øget viden om el-ulykker og helbredsmæssige senfølger efter el-ulykker. Den er udarbejdet i forlængelse af Dansk El-forbunds kampagne ”Nul spænding” i 2005.

Antal deltagere i SMS-undersøgelsen:

Nordjylland Bornholm Midtjylland Østjylland Vestsjælland Nordsjælland Storstrøm København Lillebælt Sydjylland Fyn

BORNHOLM

Antal deltagere i afdelingen: 72

Deltagerprocent: 62%

Antal rapporterede stød*: 16
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

FYN

Antal deltagere i afdelingen: 723

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 229
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

KØBENHAVN

Antal deltagere i afdelingen: 1390

Deltagerprocent: 64%

Antal rapporterede stød*: 350
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

LILLEBÆLT

Antal deltagere i afdelingen: 474

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 126
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

MIDTJYLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 775

Deltagerprocent: 70%

Antal rapporterede stød*: 345
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

NORDJYLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 1118

Deltagerprocent: 71%

Antal rapporterede stød*: 505
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

NORDSJÆLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 280

Deltagerprocent: 61%

Antal rapporterede stød*: 85
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

STORSTRØM

Antal deltagere i afdelingen: 315

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 102
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

SYDJYLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 457

Deltagerprocent: 69%

Antal rapporterede stød*: 152
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

VESTSJÆLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 482

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 139
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

ØSTJYLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 874

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 290
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

Development: HJEMMESIDER.DK