Rapport: Senfølger efter el-ulykker

Submitted by Hjemmesider.dk on 09/07 - 2019

Af Anette Kærgaard, PhD | Arbejdsmedicinsk klinik | Herning Sygehus

Senfølger efter elulykker rapport

Det er rapportens formål at bidrage til øget viden om el-ulykker og helbredsmæssige senfølger efter el-ulykker. Rapporten er udarbejdet i forlængelse af Dansk El-forbunds kampagne ”Nul spænding” i 2005.

Rapporten beskriver nogle grundlæggende mekaniske bag strømskader, og med en litteraturgennemgang sammenfattes den eksisterende viden på områderne: smerter, nervebeskadigelse, hukommelses- og koncentrationsbesvær i relation til el-ulykker.

Målgruppe: læger, øvrige sundhedspersonaler og fagkonsulenter, som skal informere og rådgive patienter udsat for el-ulykker.

Litteratursøgningen er gennemført i 2005 i de elektroniske tidsskriftdatabaser PubMed og Psychinfo ved søgning på ’electric injuries’ i kombination med en række neurologiske og psykologiske søgeord.

I rapporten er medtaget både casebeskrivelser og patientopgørelser uden kontrolgrupper, da der kun findes yderst få studier med kontrolgrupper. De fleste artikler er originalarbejder, men der er også inddraget reviews.

Konklusioner

Uddrag: Der foregår ingen systematisk registrering af el-ulykker eller følgevirkninger efter el-ulykker i Danmark. De tilgængelige data, der vedrører el-ulykker i Danmark, er mangelfulde – både i forhold til oplysninger om incidens og eventuelle følgevirkninger.

[...]

I den gennemgåede litteratur findes ikke svar på, hvor ofte et strømstød – stærkstrøms- eller svagstrømsstød – medfører varige gener. Til belysning af dette mangler der i høj grad epidemiologiske studier. Grundlæggende er incidens, alvorlighed og følgevirkninger efter el-ulykker ikke kendt.

[...]

Fælles for stort set alle cases er, at ulykkesofrene oplever smerter i forlængelse af deres ulykke. Mange patienter vil opleve smerter, specielt i den eller de ekstremiteter, der har været strømførende, uden at der kan stilles nogen specifik diagnose. Der er ingen artikler, som selvstændigt beskriver smerter i relation til el-ulykker. Den nærliggende forklaring er, at smerterne kan have mange forskellige årsager, og at patienter uden betydelige akutte symptomer derfor fordeler sig over alle områder af sundhedsvæsnet og dermed vanskeligt kan registreres eller gøres op.

[...]

Der er i høj grad brug for flere case-control studier og forløbsstudier, der kan bekræfte fundene i de foreliggende case- og patientopgørelser.

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK