Ny hjemmeside skal formidle unikt forskningsprojekt

Følg løbende med her på elulykker.dk og få overblik over undersøgelsen og vigtige resultater.

Elulykker hjemmeside

Forskningsprojektet "Følger efter elulykker" har fået egen hjemmeside. Her på elulykker.dk kan elektrikere, forskere, journalister og andre interesserede følge med i projektet – det første og største af sin art. Projektets formål er at kortlægge de helbredsmæssige følger af strømstød.

Hjemmesiden her vil fungere som genvej til al materiale udgivet i forbindelse med projektet. Det er også her, at rapporter og videnskabelige artikler vil blive præsenteret. Så kan man som læser hurtigt få et indblik i projektets fremgang og endelige resultater.

Når spørgeskemaundersøgelsen er i gang, vil man også løbende kunne følge med i projektets udvikling.

Det handler om dig

Elektrikere er en særligt udsat gruppe, når det kommer til strømstød. Og derfor arbejder Dansk El-Forbund (DEF) kontinuerligt for at nedbringe antallet af elulykker og fremme registrering af stød.

Men når skaden er sket, har DEF's medlemmer oftest haft svært ved at få anerkendt deres gener som en arbejdsskade. Én af grundene er muligvis, at der mangler fyldestgørende videnskabelig dokumentation for de helbredsmæssige følger efter en elulykke.

Derfor handler dette projekt også om dig som elektriker. Det kan nemlig have meget alvorlige konsekvenser for dig, din familie og dit liv, hvis du får stød. Men arbejdsskaden er sjældent nem at få anerkendt – heller ikke med hjælp fra DEF. Vær med til at ændre på dette og vær med til at skrive historie – sig ja tak til invitationen til undersøgelsen. Du får den 1. oktober 2019 pr. e-mail.

Unikt samarbejde

Det store forskningsprojekt er også et unikt samarbejde mellem Arbejdsmedicin – forskningsklinik på regionshospitalet i Herning – og fagforbundet Dansk El-Forbund (DEF). Samarbejdet består i, at Arbejdsmedicin får mulighed for at invitere alle erhvervsaktive medlemmer af DEF til at være med i undersøgelsen.

Sideløbende vil DEF gøre opmærksom på projektet med forskellige kampagneaktiviteter. Alt sammen med det mål at få så mange elektrikere som muligt til at deltage. Det er nemlig det, der skal til, for at forskerne kan få et gyldigt datagrundlag at arbejde med.

Faglig forankring i virkeligheden

Bag forskningsprojektet står en følgegruppe med indgående branchekendskab. Den består af repræsentanter fra Arbejdsmedicin, Dansk El-Forbund, Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA-BA) samt TEKNIQ Arbejdsgiverne. Med de mange repræsentanter og Arbejdsmedicin som tovholder sikres det, at resultaterne er fagligt gyldige og vil blive forankret i virkeligheden.

På hjemmesiden her vil afsenderen bag de enkelte tekster altid tydeligt fremgå. Så er det altid klart, hvem der ytrer hvad.

Baggrund:

  • 2005: I forbindelse med kampagnen "Nul Spænding" bestiller Dansk El-Forbund en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om elulykker samt en beskrivelse af de helbredsmæssige følger ved elulykker. Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning påtager sig opgaven.
  • 2006: Anette Kærgaard, speciallæge i arbejdsmedicin, udgiver rapporten "Senfølger efter el-ulykker" i samarbejde med Dansk El-Forbund.
  • 2018: Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, bevilliges 3 mio. kroner af Arbejdsmiljøforskningsfonden til forskningsprojektet Følger efter Elulykker. Speciallæge Anette Kærgaard er projektleder, og projektet udføres i samarbejde med Dansk El-Forbund.
  • 2019: Som en del af projektet afsætter forskergruppen midler til at oprette en selvstændig hjemmeside "elulykker.dk", mens DEF stiller resurser til udvikling og drift. Hjemmesiden skal fungere som central platform for formidlingen af undersøgelsens fremgang og resultater.

Development: HJEMMESIDER.DK