FAQ

Jeg undrer mig…

Hvad handlede forskningsprojektet om?

Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, skulle finde ud af, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer: Hvilke symptomer får man? Hvorfor får nogle langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri?

Undersøgelsen var todelt. I en matchet registerundersøgelse identificeredes tilskadekomne fra 1995-2012 via registre fra Arbejdstilsynet og Landspatientregisteret, og i en spørgeskemaundersøgelse modtog alle Dansk El-Forbunds erhvervsaktive medlemmer (22.284) et spørgeskema med spørgsmål om elulykker.

Hvor mange var med i spørgeskemaundersøgelsen?

Alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund blev inviteret, dvs. 22.284 personer. 6.960 deltog svarende til 31 procent. Det gør det til verdens største undersøgelse inden for følger af elulykker.

Hvordan foregik spørgeskemaundersøgelsen?

I starten af oktober 2019 modtog alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund en e-mail med invitation til at deltage i undersøgelsen.

Først skulle deltagerne svare på en række spørgsmål om sig selv og deres helbred, samt om de havde været udsat for strømstød den sidste uge.

Ugen efter besvarelsen modtog deltagerne en sms med link til nogle korte spørgsmål om helbredet og om, hvorvidt man havde været ude for en elulykke. Deltagerne modtog denne sms hver uge i 26 uger.

Det gjorde de, fordi smerter og symptomer hurtigt kan ændre sig. Det var vigtigt for forskerne at vide, hvordan deltagerne havde det før ulykken, for at kunne se, hvilke helbredsproblemer der skyldtes elulykken, og hvad der var der i forvejen.

Hvorfor var det kun medlemmer af DEF, der var med i undersøgelsen?

Der er ingen tvivl om, at mange ikke-medlemmer kunne være relevante for spørgeskemaundersøgelsen, men videnskabelige og praktiske hensyn har gjort det nødvendigt at afgrænse undersøgelsen.

Dansk El-Forbunds ca. 22.500 beskæftigede medlemmer har høj risiko for elulykker og var mulige for forskerne fra Arbejdsmedicin at få kontaktoplysninger på. Samtidig havde Arbejdsmedicin Dansk El-Forbund i ryggen ift. at rekruttere og fastholde deltagerne i sms-undersøgelsen, der strakte sig over et halvt år.

Når Arbejdsmedicin skal tolke resultaterne af undersøgelsen, er det samtidig en fordel med en klart afgrænset gruppe.

Hvad sker med de indsendte oplysninger, efter at projektet er afsluttet?

Alle spørgeskemasvar er lagret på en sikker server på Aarhus Universitet. To forskere fra Arbejdsmedicin har adgang til oplysningerne. Når de mange svar analyseres, kan forskerne ikke se, hvem den enkelte deltager er, fordi personoplysningerne er erstattet med et løbenummer. Den enkelte deltager kan altså ikke genkendes, når resultaterne offentliggøres.

Arbejdsmedicin gemmer indsendte svar og personoplysninger sikkert på serveren, efter undersøgelsen er afsluttet. Både fordi det er et lovkrav, men også fordi forskerne måske vil følge op ved at kontakte deltagere igen senere. Som deltager kan du altid få dine oplysninger slettet, hvis du ønsker det.

Arbejdsmedicin opbevarer og behandler alle data efter Datatilsynets krav og reglerne i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hvad er konklusionerne på undersøgelsen?

Du kan læse resultaterne fra projektets undersøgelser her på elulykker.dk, på Arbejdsmedicins hjemmeside, på Dansk El-Forbunds Facebook-side og i fagbladet Elektrikeren.

Development: HJEMMESIDER.DK