Nyheder

Lars B. Sørensen, Hans Marner Samsonsen og Brian Poulsen Jensen

DEF: "Vi fortsætter kampen mod el-ulykker på mange fronter"

04/09 - 2023
Siden stiftelsen af Dansk El-Forbund i 1904 har forbundet kæmpet for at forebygge el-ulykker og hjælpe kolleger, der har været udsat for dem. For nylig fik en forbundssekretær, en afdelingsformand og et DEF-medlem foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ...
hammer

Elektriker får stor erstatning for elulykke

27/01 - 2023
I efteråret faldt der endelig dom i en sag om en elulykke. En vigtig dom, der kommer til at få stor betydning for elektrikere fremover. Dansk El-Forbund har fulgt sagen hele vejen
elektrisk gnist omkring hånd

Strømstød kan give alvorlige og langvarige følger

06/06 - 2022
Undersøgelse: Alvorlige strømstød er heldigvis sjældne, men kan give alvorlige fysiske og psykiske mén, viser den samlede konklusion fra det store forskningsprojekt

Se resultatet af undersøgelsen

"Følger efter elulykker" (marts 2018 – marts 2021) er verdens første forløbsundersøgelse om elulykker blandt elektrikere. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at: 

- alvorlige elulykker øger risikoen for fysiske og psykiske lidelser

- de fleste stød giver forbigående symptomer

- særligt sårbare har højere risiko for mén.

Læs mere her:

Strømstød kan give alvorlige og langvarige følger

FAQ

Hvad handlede forskningsprojektet om?

Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, skulle finde ud af, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer: Hvilke symptomer får man? Hvorfor får nogle langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri?

Undersøgelsen var todelt. I en matchet registerundersøgelse identificeredes tilskadekomne fra 1995-2012 via registre fra Arbejdstilsynet og Landspatientregisteret, og i en spørgeskemaundersøgelse modtog alle Dansk El-Forbunds erhvervsaktive medlemmer (22.284) et spørgeskema med spørgsmål om elulykker.

Hvor mange var med i spørgeskemaundersøgelsen?

Alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund blev inviteret, dvs. 22.284 personer. 6.960 deltog svarende til 31 procent. Det gør det til verdens største undersøgelse inden for følger af elulykker.

Hvordan foregik spørgeskemaundersøgelsen?

I starten af oktober 2019 modtog alle beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund en e-mail med invitation til at deltage i undersøgelsen.

Først skulle deltagerne svare på en række spørgsmål om sig selv og deres helbred, samt om de havde været udsat for strømstød den sidste uge.

Ugen efter besvarelsen modtog deltagerne en sms med link til nogle korte spørgsmål om helbredet og om, hvorvidt man havde været ude for en elulykke. Deltagerne modtog denne sms hver uge i 26 uger.

Det gjorde de, fordi smerter og symptomer hurtigt kan ændre sig. Det var vigtigt for forskerne at vide, hvordan deltagerne havde det før ulykken, for at kunne se, hvilke helbredsproblemer der skyldtes elulykken, og hvad der var der i forvejen.

Rapporter / Videnskabelige artikler

billede af artikel

Electricians’ Health After Electrical Shocks - A Prospective Cohort Study

Electrical shocks are common, but rarely result in health effects.
billede af artikel

Neurological symptoms and disorders following electrical injury: A register-based matched cohort study

This study aims to employ a register-based, matched cohort study, to investigate whether individuals demonstrate a greater risk of neurological diseases and symptoms of the CNS or PNS in the years following an electrical injury.
billede af artikel

Unspecified pain and other soft tissue disorders following electrical injuries: a register‑based matched cohort study

This study investigates whether individuals who have sustained an electrical injury (EI) are diagnosed with unspecified pain or pain related to the musculoskeletal system in the years following the injury
billede af artikel

Incidence and immediate consequences of electrical shocks among Danish electricians: a cohort study

Nearly one-fourth of Danish electricians experienced one or more electrical shocks during a 26-week period, but most of the shocks are not perceived as severe, and have only limited immediate consequences.

Antal deltagere i SMS-undersøgelsen:

Nordjylland Bornholm Midtjylland Østjylland Vestsjælland Nordsjælland Storstrøm København Lillebælt Sydjylland Fyn

BORNHOLM

Antal deltagere i afdelingen: 72

Deltagerprocent: 62%

Antal rapporterede stød*: 16
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

FYN

Antal deltagere i afdelingen: 723

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 229
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

KØBENHAVN

Antal deltagere i afdelingen: 1390

Deltagerprocent: 64%

Antal rapporterede stød*: 350
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

LILLEBÆLT

Antal deltagere i afdelingen: 474

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 126
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

MIDTJYLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 775

Deltagerprocent: 70%

Antal rapporterede stød*: 345
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

NORDJYLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 1118

Deltagerprocent: 71%

Antal rapporterede stød*: 505
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

NORDSJÆLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 280

Deltagerprocent: 61%

Antal rapporterede stød*: 85
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

STORSTRØM

Antal deltagere i afdelingen: 315

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 102
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

SYDJYLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 457

Deltagerprocent: 69%

Antal rapporterede stød*: 152
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

VESTSJÆLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 482

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 139
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

ØSTJYLLAND

Antal deltagere i afdelingen: 874

Deltagerprocent: 66%

Antal rapporterede stød*: 290
* nogle personer har indrapporteret flere stød i perioden

Development: HJEMMESIDER.DK