Pæn deltagelse i undersøgelse

Næsten hver tredje tog mod invitationen til at deltage i undersøgelsen om elulykker

Forbundssekretær i Dansk El-Forbund, Lene Christiansen, takker for indsatsen i undersøgelsen af følger efter elulykker

Næsten hver tredje af de 22.500 inviterede medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF) har takket ja til at deltage i undersøgelsen om følger efter elulykker. Mere præcist kom tallet op på 6676 tilsagn svarende til 29,7 procent – i afdeling Nordjylland kom procenten endda helt op på 43.

Den sidste slutspurt fik halet næsten fem procent fl ere deltagere ind i gruppen. Hvervningen er foregået både gennem en opsøgende indsats på arbejdspladserne og via opringninger til medlemmer, der ikke havde svaret på henvendelsen.

Generelt har de medlemmer, der ikke har svaret, og som så er blevet ringet op fra forbundet, været positive over for undersøgelsen som sådan: Den er vigtig, og det er godt, at den bliver gennemført – ’men det er måske ikke så afgørende, at lige præcis jeg deltager …’

Travl hverdag

– Mange elektrikere har en travl hverdag på jobbet, og oveni kommer, at der skal hentes børn, købes ind og laves mad og alt muligt andet. Så kan det måske godt virke lidt ’tungt’ at skulle svare på et langt spørgeskema og derefter forpligte sig til at svare på sms’er i et halvt år, siger Lene Christiansen, der er forbundssekretær i DEF med arbejdsmiljø som ansvarsområde og en af tovholderne på projektet.

– Vi havde jo håbet på endnu fl ere deltagere. Det byggede vi ikke på hverken erfaringer eller anden begrundet forventning, men på et stort ønske. Det er jo nemlig vigtigt for undersøgelsen at få så stort et materiale som muligt at arbejde med.

– Men set i bagklogskabens klare lys kan vi vist godt være tilfredse alligevel. 30 procent er faktisk en temmelig høj svarprocent: Dette er jo ikke svarprocenten i en stikprøveundersøgelse, men på en henvendelse til alle vores arbejdende medlemmer, så der skal lyde en stor tak til alle, der gennem deltagelsen yder en indsats til vores alles bedste, siger Lene Christiansen.

Nu skal der holdes fast

Med tilmeldingsprocessen og besvarelsen af det første spørgeskema er første del af forløbsundersøgelsen overstået. Men der er netop tale om et forløb – og det strækker sig fortsat over et halvt år.

– Nu følger den periode, hvor man skal svare på de korte sms’er. Og her gælder det om at være standhaftig og blive ved: Man kan jo godt ved sig selv tænke, at der er jo ikke sket noget siden sidst, og så er der ikke noget at fortælle, og så lader man være.

– Men det er vigtigt at følge helbredet, selvom man ikke har fået stød. Projektet handler jo om, hvilke helbredskonsekvenser elektrikeren får efter stød. Derfor skal forskerne vide, hvordan helbredet var både før og efter et stød, og derfor er det vigtigt at blive ved at svare på sms’erne, siger Lene Christiansen.

Samtidig med, at hun på undersøgelsens vegne takker de medvirkende for tilslutningen, opfordrer forbundssekretæren derfor så stærkt, hun kan, til, at alle medvirker til, at arbejdet bliver gjort færdigt. Resultatet kan vise sig at blive særdeles værdifuldt for branchen i sig selv, men vel især for de elektrikere, der skades af stød.

Development: HJEMMESIDER.DK