Status på undersøgelse: Mange svar, men...

En foreløbig opgørelse viser, at undersøgelsen har fået en pæn svarprocent, som dog helst skal ende noget højere

Gruppe af elektrikere i t-shirts fra kampagnen Følger efter elulykker

Pænt uden at være prangende. Det er nok en passende betegnelse for det antal svar, der ved dette blads afslutning er den foreløbige status i den store undersøgelse af følgerne efter elektrikernes stødulykker.

I alt blev der den 1. oktober udsendt 22.247 henvendelser til beskæftigede medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF), og på månedens sidste dag havde 5.677 reageret. Det er flere end 25 procent.

I mange spørgeskema-sammenhænge ville en svarprocent på den størrelse blive anset for flot. Alligevel håber forbundssekretær i DEF Lene Christiansen, der er en af tovholderne på projektet, at tallet bliver højere inden den endelige deadline, hvor der stoppes for tilgangen inden næste fase af undersøgelsen. 

Forbundssekretær i Dansk EL-Forbund Lene Christiansen
Forbundssekretær i DEF,
Lene Christiansen, er en
af tovholderne på projektet.

Størrelsen er vigtig

– Som vi har sagt før, er dette en enestående chance for at få viden om, hvad der sker, når man får stød. Heldigvis er der ikke så mange, der kommer ud for de mere alvorlige stødulykker, men netop derfor er det meget vigtigt, at den gruppe, der indgår i undersøgelsen, er så stor som overhovedet muligt, siger Lene Christiansen.

Fra dette blads deadline var der fortsat nogle uger frem til deadline for tilgangen af deltagere. De 25 procent er altså kun et foreløbigt tal, som forbundssekretæren håber vil vokse sig større i løbet af den slutspurt, der sættes ind:

– Vi er allerede i gang med at ringe rundt til medlemmerne, og den indsats forstærkes. Vores ambassadører skal også prikke de sidste på skulderen, så de lige får en påmindelse.

Positive reaktioner

Når Lene Christiansen er forsigtigt optimistisk, skyldes det ikke mindst de positive reaktioner, hun generelt har fået fra de elektrikere, hun har talt med:

– Alle er enige om, at dette er et godt initiativ, og at det er en vigtig undersøgelse. Og der kan jo være gode grunde til, at man ikke har fået svaret endnu.

– Mange har en travl hverdag. Måske er man startet på spørgeskemaet, og så er der lige kommet noget i vejen, og man er kommet fra det igen. Men jeg håber, at mange flere sørger for at få svaret.

Følg status på besvarelserne på den særlige hjemmeside elulykker.dk. Her kan man også se procenterne for de enkelte afdelinger.

Artiklen blev udsendt med Dansk El-Forbunds fagblad Elektrikeren 7/2019.

Development: HJEMMESIDER.DK