Overraskende mange stød

Lars B. Sørensen

Lars B. Sørensen, forbundssekretær i Dansk El-Forbund: – Husk at slukke for strømmen under arbejdet. Det kan som regel altid planlægges, så det kan lade sig gøre 

– Når vi har talt med medlemmerne og arbejdsmiljørepræsentanterne, er der gennemgående en stor overraskelse over, hvor mange stød elektrikerne rent faktisk får. Det har da også overrasket mig. 
Sådan siger forbundssekretær i Dansk El-Forbund (DEF) Lars B. Sørensen som en kommentar det nu afsluttede projekt ’Følger efter elulykker’. Han og kollegaen Lene Christiansen har i foråret sammen med blandt andre repræsentanter fra projektet deltaget i afdelingsmøder og regionale konferencer, hvor resultaterne er blevet fremlagt og diskuteret. 
Elektrikerne i projektet rapporterede 2.356 stød på et halvt år. Cirka 7.000 deltog i den indledende fase, og cirka 5.000 forsatte med at svare på sms’er. Hvis tallet ganges op, så det dækker alle DEF-medlemmer, bliver det ikke kun mange, men rigtig mange stød på et år … 

Forebyggelse: Sluk

Lars B. Sørensen er glad for, at undersøgelsen viser, at antallet af de meget slemme strømstød er begrænset. Men samtidig viser den også, at når de sker, kan de til gengæld give alvorlige følgevirkninger. 
– Man ved jo ikke, om det næste stød, man får, er et lille ’rap over nallerne’ eller et af den alvorlige slags. Derfor er det så vigtigt af forebygge, at stødulykkerne sker. 
– Og med forebyggelse menes: Sluk for strømmen under arbejdet. Det kan som regel altid planlægges, så det kan lade sig gøre. 
– Tal med kunderne eller hvem, der nu måtte blive berørt – de fleste vil vise forståelse. Og hvis der endelig er tale om en af de meget få situationer, hvor der skal arbejdes med spænding på, så er der jo klare regler for, hvordan det skal foregå, siger forbundssekretæren. 

Hjælp til arbejdsskadesager

Han er også tilfreds med, at de af projektets resultater, hvor der påvises sammenhænge mellem stødulykker og symptomer eller diagnoser, ser ud til også at kunne bruges i sagsbehandlingen, når medlemmerne har en arbejdsskadesag i gang. 
– Det kan jo også have betydning for en eventuel erstatning. Så ud over, at vi har fået mere viden på området, er der også på den måde kommet noget konkret ud af projektet. 
Lars B. Sørensen fortæller videre, at af de erfaringer, DEF-medlemmerne har talt om på møderne, handler én om, hvor svært det kan være at komme tilbage efter et alvorligt stød: 
– Det handler om den angst, der sidder tilbage i kroppen. Angsten for, at det sker igen: Det kan være svært at ’komme op på hesten’ igen, når man har haft den oplevelse. 

Artiklen er publiceret i Dansk El-Forbunds fagblad Elektrikeren nr. 4/2022, s. 7-8.

Development: HJEMMESIDER.DK