Risiko for psykiske lidelser efter elulykker

Angst, depressioner og PTSD kan være følgen af at få strøm gennem kroppen, viser nye resultater fra dansk forskningsprojekt

Billede viser mand med psykiske problemer

Et alvorligt rap over fingrene fra el kan få langsigtede og grimme følger. Det dokumenteres nu i et dansk forskningsprojekt. En konsekvens af elulykker kan være psykiske gener eller egentlige psykiske lidelser.

Det er forskere fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning, der påviser sammenhængen. Det sker som led i en større undersøgelse af helbredsfølger af elulykker. I denne omgang har de fokuseret på forekomsten af psykiske lidelser.

Den første følge kan være PTSD – posttraumatisk stressforstyrrelse. Ofre for elulykker kan have op til ti gange højere risiko for PTSD end gennemsnittet.

Det er den reaktion, der kan ramme folk, som har været i livsfare. For eksempel soldater, men også ofre for røverier, voldtægt, trafikulykker og andre alvorlige hændelser.

– En elulykke kan også være livstruende, og derfor er det ikke så overraskende, at alvorlige stød kan føre til PTSD. Nu er der også dokumentation for det, siger seniorforsker Kent J. Nielsen fra Arbejdsmedicin i Herning.

Sådan går det galt

Påvisningen af de psykiske følger efter elulykker er netop offentliggjort internationalt i det digitale fagtidsskrift PLOS One. Forskerne har set på over 14.000 tilfælde, hvor elektrikere og andre er kommet til skade med strøm. Det har været så alvorligt, at de har været på hospitalet, eller i hvert fald at deres ulykke er anmeldt til Arbejdstilsynet.

Forskerne har kigget i sygdomsregistre og set på, om de 14.000 i de efterfølgende måneder og år har udviklet lidelser. Resultaterne viser også en sammenhæng mellem elulykker og angst og mellem elulykker og depression.

De to lidelser rammer i højere grad personer, som har været udsat for en elulykke, end de rammer tilsvarende grupper i befolkningen. Kent J. Nielsen siger, at der kan være en sammenhæng mellem de psykiske lidelser – eller en udvikling i dem.

– PTSD, angst og depression er beslægtede lidelse. Der er fare for depression, hvis PTSD eller angst-tilstanden fortsætter i længere tid, forklarer Kent J. Nielsen.

Frygten for at dø

Kent J. Nielsen siger, at det sandsynligvis ikke er strømmen gennem kroppen, der i sig selv fremkalder PTSD. Det er den traumatiske hændelse. At man har været truet på livet af en røver eller af en elulykke. Lidelsen er en psykisk reaktion på den traumatiske hændelse. Oplevelsen af at være tæt på at kunne dø.

– Måske hænger elektrikeren fast i installationen. Han eller hun når at frygte, at det her går helt galt.

Kent J. Nielsen siger, at de nye resultater fra det store forskningsprojekt viser, at der er grund til at forebygge elulykker. De kan have voldsomme konsekvenser.

– Men på den anden side er det slet ikke sådan, at enhver, som har fået et lille rap over fingrene, nu behøver frygte at blive psykisk syg resten af livet. Det er sjældne lidelser. PTSD rammer cirka én ud af hver tusinde, som har været på hospitalet efter en elulykke, siger Kent J. Nielsen.

Pas på!

Forbundssekretær Lene Christiansen fra Dansk El-Forbund er med på, at det er sjældent, alvorlige stød fører til egentlige psykiske lidelser. Det kan hun godt glæde sig over.

– Men der er flere af ulykkesofrene, der plages af psykiske gener, end i tilsvarende grupper i befolkningen. De få ramte er de få for mange, mener Lene Christiansen.

– Den nye undersøgelse underbygger vores antagelser om, at elulykker kan føre til alvorlige arbejdsskader. Det kan få stor betydning for dokumentationen om årsagssammenhæng ved erstatning for arbejdsskader efter elulykker.

– Men forebyggelse er vejen frem. Elulykker må ikke ske. Det handler om at eliminere risikoen for at få stød, advarer Lene Christiansen.

Behandling i tide

Psykologer, læger og andre kan behandle angst, PTSD og depression, men det går bedst, hvis der sættes ind tidligt. Derfor er Lene Christiansen optaget af, hvordan den nye viden om elulykker og psykiske lidelser når ud til for eksempel skadestuer og akutmodtagelser.

– Hvis en elektriker kommer på hospitalet efter en elulykke, skal lægerne kunne sige til vedkommende, at han eller hun skal være opmærksom på, at der kan komme psykiske eller andre følger efter et stykke tid. Derfor skal han eller hun så reagere, for eksempel kontakte sin egen læge.

Lene Christiansen tilføjer, at det kan give ekstra udfordringer i de dele af landet, hvor borgerne ikke har deres egen almindelige læge, men måske en regionsklinik eller lignende.

– Her kender lægerne ikke patienterne og deres fag, sådan som en rigtig familielæge gør, siger Lene Christiansen.

Flere følger

De nye resultater viser også en sammenhæng mellem alvorlige stød og to andre specielle diagnoser. Det er ”andre psykiske lidelser som følge af hjerneskade eller dysfunktion” og ”somatoforme tilstande”.

– De diagnoser er nogle, som læger typisk giver, når de ikke kan finde den præcise forklaring på en patients symptomer. De patienter er en gruppe mennesker, som vi har brug for mere viden om for at kunne hjælpe, siger Kent J. Nielsen.

Han tilføjer, at de to særlige diagnoser også er forholdsvis sjældne.

Diagnose Hvor tit sker det, sammenlignet med andre grupper Så mange af ofrene for elulykker får det
PTSD 5-10 gange forhøjet forekomst det første år efter elulykken Ca. 1 ud af hver 1.000
Angst og en stressagtig tilpasningsreaktion 3-4 gange forhøjet forekomst det første halve år efter ulykken Ca. 1 ud af hver 100
Depression Fordoblet forekomst det første halve år efter ulykken Ca. 1 ud af hver 200
Andre psykiske lidelser som følge af hjerneskade mv. 2-3 gange forhøjet forekomst de første 1-2 år efter ulykken Ca. 1 ud af hver 1.000
Uforklarlige fysiske symptomer (somatoforme tilstande) Fordoblet forekomst 2 år efter ulykken Ca. 1 ud af hver 1.000

 

Flere resultater på vej

Forskningsprojektet fra Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning har tidligere vist, at ofre for elulykker i tiden efter hyppigt har mere sygefravær og flere lægebesøg end andre. De kan også have mere besvær med at holde fast i arbejde.

Der kommer senere flere resultater fra undersøgelsen. Forskerne er i gang med at analysere mulige sammenhænge mellem elulykker og diagnoser som eksempelvis smerter og grå stær. De ser også på mulige forbindelser til neurologiske sygdomme, for eksempel epilepsi og ALS.

Artiklen blev bragt i Elektrikeren 3, 2021

Development: HJEMMESIDER.DK