Ofrene for elulykker har øget sygefravær

Elulykker kan få mærkbare og langvarige konsekvenser, viser delresultat fra den store undersøgelse

Billeder viser et væltet glas piller

Citathistorie fra Elektrikeren, 7/2020

”Personer, der har været ude for en elulykke, har både mere sygefravær og flere lægebesøg end andre, men også en lavere arbejdsmarkedstilknytning.”

Så klar er opsummeringen af et delresultat fra den store undersøgelse af følger efter elulykker, som gennemføres at forskere på Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, i samarbejde med Dansk El-Forbund (DEF).

Tendensen ses både lige efter ulykken og fem år efter. Den ses også, uanset om personer med elulykker bag sig sammenlignes med personer med andre ulykker eller med personer i samme beskæftigelse.

Robuste resultater

Ifølge forskerne er der tale om ’robuste resultater’. Og de forstærkes, når de alvorligste ulykker undersøges for sig, fortæller opsummeringen.

Resultaterne kommer fra et registerstudie, der er lavet sideløbende med den kombinerede spørgeskema- og forløbsundersøgelse (26 ugers sms-undersøgelse), hvor en stor gruppe DEF-medlemmer deltog fra efteråret 2019 frem til forsommeren 2020. Resultatet herfra afventes fortsat.

I registerstudiet undersøgte forskerne 14.112 elulykker over en periode på 18 år via Landspatientregistret, Arbejdstilsynets register over anmeldte arbejdsulykker, DREAM-registret og Sygesikringsregistret. Personerne med disse ulykker blev sammenlignet med personer, der har været ude for andre typer ulykker og personer med tilsvarende beskæftigelse.

Underbygger antagelser

Ved dette blads afslutning forelå endnu kun opsummeringen af registerundersøgelsen. Men konklusionen er så klar, at forbundssekretær Lene Christiansen, der i DEF har været stærkt involveret i projektet, tør konstatere, at den underbygger forudantagelsen.

– Vi har hele tiden vidst, at elulykker er usunde både på kort og på længere sigt. Men der har manglet videnskabelig dokumentation for sammenhængen mellem stød og blandt andet efterfølgende sygdom. Den sammenhæng ser ud til at blive klart bestyrket her, siger hun med det forbehold, at hun ikke kender detaljerne.

– Vi venter også på resultaterne fra medlemsundersøgelsen. Her håber vi at få belyst årsagssammenhængene og også få svar på spørgsmål om, hvordan man bliver syg – fysisk og psykisk – og hvor lidt eller meget, der skal til, for at det sker.VIDENSKABELIG ARTIKEL

Resultaterne fra registerstudiet er efter dette blads afslutning offentliggjort i en videnskabelig artikel med titlen: Contacts with general practitioner, sick leave and work participation after electrical injuries: a register-based, matched cohort study. Doi:10.1136/oemed-2020-106858. Forfattere: Karin Biering, Jesper Medom Vestergaard, Kent Jacob Nielsen, Ole Carstensen, Anette Kærgaard.Denne nyhed blev udsendt med Dansk El-Forbunds fagblad Elektrikeren 7/2020.

Development: HJEMMESIDER.DK