Mange elektrikere rapporterer stød

En status i den store forløbsundersøgelse bekræfter udbredte problemer med elulykker. Unge rammes to-­tre gange så hyppigt som ældre

Screenshot af det interaktive landkort på forsiden af elulykker.dk, der viser den geografiske fordeling af antallet af besvarelser

De fleste har nok haft en stærk formodning, men nu er det også dokumenteret: Elektriske stød forekommer hyppigt i arbejdet som elektriker – nærmest i en grad, så det kan kaldes helt almindeligt.

Det fremgår af en midtvejsopgørelse, som forskerne i den store forløbsundersøgelse af følger efter elulykker har foretaget. Næsten 7.000 medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF) svarede i oktober på den indledende kortlægning af elektrikernes helbred, og omkring 65-70 procent svarer hver uge på de opfølgende sms’er.

Ved opgørelsen – midt i januar – var der rapporteret 1.231 stød. Heldigvis vurderes de fleste som ikke-alvorlige.

Unge rammes oftere

Alligevel var der 286 rapporteringer, der blev vurderet som ’lidt alvorlig’, og 44 som ’noget alvorlig’, ’ret alvorlig’ eller ’meget alvorlig’. Nogle har fået flere stød – helt op til seks gange.

Desuden har 14 deltagere fortalt, at de hang fast til strømkilden. Her har forskerne ringet til elektrikerne for at få flere oplysninger.

Et andet bemærkelsesværdigt fund er, at det oftest er unge, der rammes af stød. Elektrikere under 30 år rapporterer to til tre gange så mange stød som deres ældre kolleger. Til gengæld er der ikke forskel på kønnene.

Mange nordjyske stød

Forskerne fra Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning har også registreret de foreløbige besvarelser i forhold til DEF-afdelingerne. Den største afdeling – København – har også det største antal deltagere i undersøgelsen. Men afdeling Nordjylland har det største antal rapporterede stød.

København har på opgørelsestidspunktet 1.401 deltagere, som har rapporteret 168 stød. Nordjylland har den næststørste gruppe på 1.124 deltagere, og de har rapporteret 261 stød. Afdeling Midtjylland har rapporteret lige så mange stød som København – 168 – men deltagertallet er væsentligt lavere: 782.

Her på elulykker.dk kan man finde afdelingsvise svarprocenter, der opdateres hver uge. I den opgørelse, der ligger til grund for oplysningerne i denne artikel, lå disse procenter fra 59 til 68.

 

FORTSÆT MED AT SVARE PÅ SMS’ER

I ’Følger efter elulykker’ svarer deltagerne gennem et halvt år hver uge på sms’er. I forhold til deltagertallet i det indledende spørgeskema har der været et vist frafald, men svarprocenten ligger stadig omkring 70 i nogle af afdelingerne.

Forskerne appellerer til elektrikerne om at være vedholdende med at svare på sms’erne – også selvom man ikke er udsat for eller forventer at få stød, og selvom ens helbredsbillede ikke ændrer sig: Dels har de brug for et sammenligningsgrundlag, dels er det vigtigt at vide, hvordan den enkelte har det generelt, hvis vedkommende senere rammes af stød.

Det tager kun to-tre minutter at svare på sms’erne.

 

Artiklen blev udsendt med Dansk El-Forbunds fagblad Elektrikeren 2/2020.

Development: HJEMMESIDER.DK