Hver femte deltager fik elektrisk stød

Nu skal indsamlingen af data fra den store undersøgelse bearbejdes

Billedet viser en mobil med lyn i.

Gennem et halvt år har deltagerne i den store undersøgelse af følger efter elulykker ugentligt svaret på sms’er og blandt andet fortalt, om de har fået stød. Og det er sket for ganske mange.

20 procent af de deltagende medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF) fortalte, at de havde fået stød. En del fik stød flere gange.

I forbindelse med, at smsforløbet nærmede sig afslutningen, har seniorforsker Karen Biering sammenfattet en række hovedtal. Nu skal forskerne på Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning i gang med et stort analysearbejde, hvor blandt andet resultaterne fra forløbet skal sammenholdes med oplysningerne fra den indledende spørgeskemaundersøgelse.

Flere end 2.000 stød

Tallene blev gjort op på et tidspunkt, hvor forløbsundersøgelsen var tæt på mål: Svarene fra nogle få deltagere, der kom sent i gang, manglede, men med langt størstedelen af sms-svarene i hus kunne Karen Biering konstatere, at der blandt deltagerne var rapporteret 2.331 stød.

Antallet af ramte personer var lidt lavere: 1.129 havde fået ét stød, mens 318 havde fået to. 94 elektrikere oplevede tre gange at få stød, mens 61 rapporterede mellem fire og helt op til ni stød på det halve år.

– Heldigvis blev langt de fleste stød af deltagerne vurderet til at være ’slet ikke alvorlige’, nemlig 73 procent. 23 procent vurderede et stød til at være ’lidt alvorligt’, mens de sidste fire procent af stødene blev vurderet til at være ’noget, ret eller meget alvorlige’, oplyser Karen Biering.

Skæv aldersfordeling

Ifølge opgørelsen har stødene ramt bredt over hele landet, og forholdsmæssigt rammes mænd og kvinder også lige ofte. Til gengæld ses en skævhed, når det gælder de ramtes alder.

Unge rammes oftere end ældre, og umiddelbart rapporterede lærlinge også om flere stød end svendene. Her var der dog blandt lærlingene kun svagt flere rapporteringer i forhold til de unge blandt svendene.

Medlemmer med en videregående uddannelse rapporterer færre stød. Men de har nok også andre typer opgaver, konstaterer Karen Biering.

Trofaste deltagere

I alt 22.287 medlemmer af DEF blev inviteret til undersøgelsen, og cirka 7.000 sagde ja til at deltage i de ugentlige opfølgninger. Efter starten, hvor 81 procent svarede, faldt gennemsnittet til 63.

– Vi havde håbet på at få flere med fra start, men til gengæld var deltagerne trofaste, da de først kom i gang, beretter Karen Biering.

 

FLEST STØD FRA VEKSELSTRØM

Fakta om stød og strøm:

  • 85 procent af stødene stammede fra vekselstrøm, seks procent fra jævnstrøm, fire procent fra statisk elektricitet, en procent fra induktion og 0,3 procent fra lysbue. Tre procent kendte ikke strømtypen
  • Stød fra jævnstrøm, induktion og statisk elektricitet blev i den selvvurderede alvorlighed langt overvejende vurderet som ’slet ikke alvorlig’.

 

Artiklen blev udsendt med Dansk El-Forbunds fagblad Elektrikeren 4/2020.

Development: HJEMMESIDER.DK