Tre millioner til forskning i senfølger efter el-ulykker

Glæde i Dansk El-Forbund: Det har vi efterlyst længe

Forskningsprojekt elulykker

Dansk El-Forbund har gennem en årrække været aktiv i en række sammenhænge for at få iværksat mere forskning på området "senfølger efter elulykker". Nu belønnes bestræbelserne med tre millioner kroner til et forskningsprojekt, der skal gennemføres med Arbejdsmedicin i Herning som tovholder.

– Det er en rigtig god nyhed. Vi vidste jo godt, at det var på vej, men nu er det bekræftet, og det er vi super glade for, siger daværende socialrådgiver i Dansk El-Forbund (DEF) Lotte Fischer.

Hun har selv gennem sin deltagelse i arbejdet i Erhvervssygdomsudvalget været særdeles aktiv for at få projektet sat i søen. Dels for overhovedet at få vakt interesse for det, dels for at få projektet konkretiseret til det, som det nu er endt med.

– Vi kan godt slå os på brystet og være stolte: Det her projekt er i høj grad forbundets fortjeneste, siger hun.

To undersøgelser

Det er daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der har godkendt uddelingen af i alt knap 29 mio. kroner fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til 13 nye forskningsprojekter. Og et af disse projekter handler altså om senfølger af elulykker.

Projektet skal kortlægge omfanget og alvorligheden af senfølgerne, og det skal ske gennem to undersøgelser, der supplerer hinanden. Ifølge beskrivelsen skal der gennemføres

  • en retrospektiv registerbaseret case-kontrol undersøgelse, der har til formål at undersøge varige følger, sygdom, sundhedsforbrug og erhvervsprognose efter elulykker
  • en prospektiv kohorteundersøgelse, der har til formål at undersøge hyppigheden og karakteren af elulykker blandt elektrikere, samt heraf følgende udvikling af symptomer og sygdomme.

Med andre ord: En undersøgelse baseret dels på foreliggende data i registre, dels på deltagelse af elektrikere fra ’det virkelige liv’.

Manglende viden

Ifølge samme beskrivelse findes kun meget få opfølgningsstudier og case-kontrolstudier af følger efter elulykker, der kan bekræfte fundene i de foreliggende case- og patientopgørelser. Og det er netop på denne baggrund, at DEF gennem årene har efterlyst yderligere forskning på området.

I 2006 udkom en rapport med titlen ’Senfølger efter el-ulykker’, som også blev til gennem et samarbejde mellem DEF og Arbejdsmedicin i Herning, og en af de væsentligste konklusioner, der blev draget, var netop konstateringen af mangel på viden på området.

Siden har DEF arbejdet hårdt på at tilvejebringe denne viden, og det er disse bestræbelser, der nu får medvind fra tre mio. kroner.

Nyheden blev første gang bragt på www.def.dk, januar 2018.

Development: HJEMMESIDER.DK